... s minden világos lesz!
2018. január 20, szombat • Sebestyén napja


A jelentkezési határidő 2007. október 31-én lejárt, ám érdeklődőként szívesen látunk e honlapon!
Aktuális12 konferenciaElőadásokAz előadókrólRésztvevőkFotóalbum
SzervezőFőtámogató
Befejeződött a civilsuli

     A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) által szervezett Civil és közéleti iskola utolsó konferenciájára Csíkszeredában, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemen került sor az elmúlt hétvégén, 2008. március 8-9-én.
    A konferencia immár hagyományosnak mondható módon zajlott, a megnyitó és a jelenlevők köszöntése után első előadónk, Potozky László, a Polgár-Társ Alapítvány elnöke a civil és az üzleti szféra kapcsolatáról beszélt. Előadásában helyet kaptak olyan személyes példák is, amelyek mindeki számára bizonyítják azt, hogy lehetséges ez a fajta együttműködés és a társadalom jobbátételéhez vezet.
    Rövid szünet után Kolumbán Gábor, egyetemi tanár a globalizáció és Székelyföld címmel tartott előadást, melyben jellemezte a Székelyföld, mint régió múltbeli és jelenlegi helyzetét, majd egy olyan jövőképet rajzolt, amely fele a globalizáció hatására haladunk.
    Délután a Kincses Réka által rendezett Balkán bajnok című filmet néztük meg. A film Kincses Elődről, Réka édesapjáról szól, aki a 1990-es marosvásárhelyi események kulcsfigurája volt. Kincses Előd volt Tőkés László védőügyvédje, de sok más politikai pert is elvállalt, amelyeket más nem mert volna.
    Vasárnap előadást tartott Antal Attila, Csíkszereda város alpolgármestere, aki a civil szervezetek helyi önkormányzatokban való intenzívebb részvételét szorgalmazta. Elmondta, hogy van külön ilyen együttműködésekre pénz, csupán pályázni kell és megvalósítani a programokat.
    A konferencia záróelőadását Zsigmond Csilla, egyetemi előadótanár tartotta, Székelyföld – számokban címmel. Egy 2004-es felmérést mutatott be, ami a székelyek gazdasági, földhasználati és társadalmi helyzetére adott válaszokat. Az eredmények egy pillanatnyi helyzetről árulkodnak, az ilyen felméréseket 3-4 évente meg kellene ismételni, hogy következtetéseket vonhassunk le belőlük.
    A féléves tanulási folyamatba bekapcsolódott erdélyi magyar középiskolás és egyetemista fiatalok rengeteg információval, tudással és élményekkel gazdagodhattak. Reméljük, hogy sikerült felkelteni érdeklődésüket a civil szféra és a közéleti kérdések iránt, illetve elősegíteni közvetlen tájékozottságukat az említett területeken.

    Köszönjük az előadóknak, résztvevőknek és helyi szervezőknek, valamint a támogatóknak a cél elérésében nyújtott segítséget.

        Kristály Bíborka, programfelelős

 

A civilsuli utolsó előtti állomása, Kézdivásárhely!

    2008. március 8-9. között Kézdivásárhely adott otthont a civilsuli tizenegyedik konferenciájának. A Magyar Ifjúsági Tanácsnak (MIT) a helyi szervezésben ezúttal Ferencz Attila, a város alpolgármestere segített. Az előadások a Vigadó Művelődési Ház kistermében zajlottak.
    A konferenciát Tamás Sándor, háromszéki parlamenti képviselő előadása nyitotta meg, akinek témája az erdélyi magyar politizálás Bukarestben, gyakorlati tapasztalatok és hogyan tovább volt. Rövid közvéleménykutatással indított, megkérdezte a hallgatóságot, hogy vajon szükség van-e a politikusokra, ki a politikus, illetve a média melyik változatát olvassuk, fogyasztjuk. Megfogalmazása szerint az a politikus, akinek van programja, elképzelése, jövőképe.
    Második előadónk, Farkas Réka, sepsiszentgyörgyi újságírónő, arról beszélt, hogy mit kell tudni az újságírásról. Szerinte van közéleti és kritikai újságírás, tényhírek és teljes hírek. Egy újságírónak nagyon nehéz, tényszerűen írni, általában az adott cikkben benne van a saját véleménye is. Viszont törekedni kell arra, hogy a sajtó tárgyilagos legyen, független a politikától, gazdaságtól, de nem az olvasótól, ugyanis nekik ír. „Elkötelezettnek lehet lenni, de lekötelezettnek nem” – összegezte az előadó.
    Ebédszünet után média és politika címmel Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője, a MÚRE elnöke tartott előadást. „Még nem is volt újság, de a hatalom már rátette a kezét, felfedezte, hogy befolyásolni lehet vele”, fejtette ki az előadó. Elhangzott, hogy a politika és a sajtó függnek egymástól, illetve nagyon fontos a tulajdonos jelenléte a sajtóban. „A sajtó akkor hatékony, ha kérdéseket foglamaz meg. Az újságíró címerében pedig kérdőjel van, nem felkiáltójel” – zárta előadását az újságíró.
    A délutáni programban filmvetítés is szerepelt, megnéztük Kincses RékaBalkán bajnok című filmjét, amely egyfajta portré az édesapjáról, Kincses Előd ügyvédről, aki a rendszerváltás meghatározó alakja, vezéregyénisége volt Marosvásárhelyen. A filmet vacsora követte.
    Vasárnap Deme Cecília, kézdivásárhelyi tanár, egyetemi előadó, arról beszélt, hogy milyen jogok védenek a hazai társadalomban. Előadásában kifejtette, hogy az emberi jogok lényegében eszköz, amely hiába létezik, ha nem tartják be, ha megsértik. Beszélt a jogok három jellemzőjéről, miszerint védenek, részvételt, valamint védelmet jelentenek. Kiderült, hogy diákjogok külön nem léteznek, hisz gyerekek vagyunk vagy felnőttek, életkortól függően.
A programsorozatot Tőkés Lehel, egyetemi hallgató előadása zárta. Jelenkori erdélyi magyar politizálás című előadásában vázolta az előzményeket, amelyet rövid fejlődéstörténet követett, végül a hogyan továbbra próbált választ találni.
    Ugyanezen a hétvégén zajlott Csíkszeredában a záró konferencia, a tizenkettedik, amellyel véget ért az a hat hónapos tanulási, ismeretbővítési folyamat, ami az ősszel indult útnak azzal a céllal, hogy az erdélyi magyar fiatalok tudomást szerezzenek a körülöttük lévő civil szféráról, a közéletről...s minden világos legyen!

        Péter Emőke Katalin

 

Civilsuli. Nagybányán zajlott a 10. konferencia!

    2008. február 23-24. között Nagybányán szervezte a tizedik Civilsuli konferenciát a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) a Felsőbányai Madisszal karöltve. A Civilsuli helyszíne szombaton az Ifjúsági ház gyűlésterme, míg vasárnap a Teleki Magyar Ház volt. 
    A szombati nap első előadása Hamvas László, debreceni ifjúsági szakértő által került bemutatásra. Meghívottunk a magyarországi fiatalok érdekérvényesítési lehetőségeiről beszélt, ismertetve a társadalmi csoportok szerepét, fontosságát, erejét, összetartását, valamint közösségi céljait. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a törvények és jogok tanulmányozására, illetve azok érvényesítésére.
    Őt követte egy trió (Belicza László, Király Sándor, Magera Tibor), a nyíregyházi Fidelitas képviselőinek közös előadása. Az ifjak a magyarországi szociális népszavazást tétjét taglalták. A népszavazások helyzetéről, szükségességéről, előfeltételeiről és eredményességéről beszéltek. A tisztább megértés érdekében pár magyarországi példát hoztak fel. Véleményük szerint a jövő Igen-nel kezdődik.
    Ebédszünet után Egyház és politika címmel Alföldi-Lakatos Tibor, református lelkész tartott előadást, aki egy teológiai anekdotával keltette fel a résztvevők figyelmét.
    Véleménye szerint az egyház a kihívottak, kiválasztottak közössége, míg a politika a közösségi dolgokba való beleszólás. Az egyházpolitika pedig már régóta létezik és kell, szükség van rá. Valójában nem is létezik olyan ember, aki valamilyen szinten ne politizálna, fejtette ki az előadó.
    A délután folyamán filmvetítésre került sor, megnéztük Kincses RékaBalkán Bajnok című filmjét, amely egyfajta portré az édesapjáról, Kincses Előd ügyvédről, aki a rendszerváltás meghatározó alakja, vezéregyénisége volt Marosvásárhelyen. A filmet rövid kiértéklő követte.
    Vasárnap dr. Váradi Izabella, magyar oktatásért felelős tanfelügyelő a kisebbségi jogok az oktatásban címmel tartott egy nagyon tartalmas és figyelemfelkeltő előadást. Az előadásában nagy hangsúlyt fektetett a magyar nyelv, az anyanyelvünk gyakorlására és annak fontosságára. Figyelmeztetett a veszélyekre, ami a szórványvidéket fenyegeti, valamint arra, hogy mennyire fontos a kultúra, saját identitásunk megőrzése.
    A programsorozatot Hupka Félix, a Felsőbányai MADISZ elnökének előadása zárta. Ő az ifjúsági szervezeteknek szóló pályázati lehetőségekről tartott előadást. Bemutatta a hazai forrásokat, ismertette a törvényeket, határozatokat, amelyeket jó ismerni, majd kitért pár Európai Uniós pályázati lehetőségre is. Majd arra buzdított, hogy pályázni kell, mindent meg kell próbálni, hajrá fiatalok!
    Ismét egy tartalmas, információdús hétvégét zártunk, köszönjük szépen ezúton is minden előadónak és résztvevőnek. Hátravan még két konferencia, amelyek párhuzamosan zajlanak majd Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen, március 8-9-én!

 
         Fábián László

 

Mínusz fokokban is Civilsuli...

     Gyergyószentmiklóson 2008. február 16–17-én tartotta immár kilencedik konferenciáját a Civilsuli. Ezúttal is egy helybeli szervezet, az Ifitéka segített a Magyar Ifjúsági Tanácsnak (MIT) a szervezésben. A Civilsuli helyszíne a Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének székháza volt.
    Szombat délelőtt Molnár Judith előadása nyitotta a konferenciát, és arra a kérdésre próbált választ adni, hogy Miért és hogyan a civil szférában? Előadásában említést tett a gyergyói civil szervezetekről, kiemelve az Esély Alapítványt, illetve azt, hogy miért fontos tenni egy cél érdekében – legyen az éppen a halmozottan sérült vagy mozgáskorlátozott fiatalok segítése. Nagyon fontos, hogy egy civil szervezetnek legyen jövőképe. Véleménye szerint civil hovatartozás nélkül lehet élni, de nem érdemes.
    Dr. Papp Kincses Emese, a csíkszeredai Sapientia EMTE tanárának témája az értékek és érdekek kultúrája volt. A bevezetőben elhangzott a kultúra, érték, érdek szavak meghatározása, majd az, hogy az érdekek egyre inkább átveszik az értékek helyét, illetve az érdekek értékként nyilvánulnak meg. Fontos lenne az értékek képviselete és az érdekek védelme. Elhangzott, hogy minden magyar érték a magyar érdeket kellene szolgálja.
    Ebédszünet után a konferencia Ábrahám Imre, a Gyergyói Kisújság főszerkesztőjének előadásával folytatódott, melynek címe: A vélemény szabadsága, avagy a demokrácia csapdája volt. Az előadó különböző véleménytípusokat sorolt fel, megemlítve azt is, hogy milyen káros következményei lehetnek a gyerekkori véleményelfojtásnak. Szerinte hangot kell adni és vállalni kell véleményünket, hogy magasabb szinten megvalósíthassuk a demokráciát, amely W. Churchill szerint a kormányzat egy rossz formája, de amelynél jobbat még nem találtak ki.
    A nap utolsó előadását Csergő Tibor-András tartotta, a Tarisznyás Márton Múzeum igazgatója, aki a politikai ideológiák rövid áttekintésé-re vállalkozott. Osztályozta a különböző irányelveket (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus stb.), részletezve azok sajátosságait, ismertetve a jobb-, illetve a baloldalhoz tartozó világnézeteket. Ezeket mindenképpen fontos megkülönböztetni, hiszen nem mindegy, hogy kit hova sorolunk be. Vacsora után vetítésre került sor a Muuuvi filmfesztivál animációiból, majd a fiatalok kötetlen beszélgetéssel zárták a napot.
    Vasárnap délelőtt Orbán Árpád, a Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi igazgatója, Magabiztosabban a jövőnkért! – pályázati rendszerek, lehetőségek, kihívások című előadásában rávezetett arra, hogy mennyire fontos a pályázatírás, a jó ötletek, az alulról jövő kezdeményezés, hogyan kell jó pályázatokat írni, a kihívásoknak megfelelni. Előadása keretében bemutatta az alapítvány kiadásában megjelent, sok hasznos adatot tartalmazó lemezt is.
    Az utolsó előadás rendhagyónak bizonyult, hiszen Magyari-Sáska Zsolt tanársegéd,a helyi örmény közösség tagjaként az úgynevezett hazatérő turizmusról, azaz Az örmény kulturális örökség turisztikai lehetőségeirői mesélt, hangsúlyozván e viszonylag ismeretlen kultúra értékeit, illetve ennek kapcsán a kihasználható lehetőségeket.
    A kiértékelő lapok arról tanúskodnak, hogy a gyergyói Civilsuli megfelelt a fiatalok elvárásainak, akik így sok hasznos információval gazdagodtak egy hétvége alatt. Folytatás következik Nagybányán, február 23–24-én!

 

        Péter Emőke Katalin

  

Civilsuli Szatmárnémetiben

    A Szatmárnémetiben élő diákok és érdeklődők 2008. február 9–10-én fogadták a Civilsuli csapatát, és kíváncsian várták az előadásokat. A nyolcadik konferenciát a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) a Szatmárnémeti Madisz segítségével szervezte. A Civilsuli helyszíne a Kölcsey Ferenc Főgimnázium volt.
    Szombaton délelőtt az első előadást Nits János, helybeli önkormányzati képviselő tartotta, arról beszélt, hogy mit jó tudni egy fiatalnak az önkormányzati munkáról. Előadása különböző, a mindennapi életben használt kifejezések, idegen szavak értelmezését tárta fel, amelyek a törvények, önkormányzat, választások kérdéskörével kapcsolatosak. Beszédében ismertette az egyes törvényeket, az önkormányzatok felépítését, valamint a választások eddigi módszertanát.
    Gittinger Orsolya szatmárnémeti ügyvédnő témája már az előadás alatt sok kérdést vetett fel. Még egy érv a drogfogyasztás ellen című előadásának célja az elrettentés volt. A drog és a drogfogyasztó kifejezések meghatározásai után a kábítószerezés jogi következményeiről beszélt, a különböző bűncselekmények elkövetéséért kiszabott büntetések időtartamát ismertetve.
    Ebédszünet után a konferencia Ratyis Alice Bukarestben élő parlamenti tanácsadó, kommunikációs szakértő, Lobby/advocacy, avagy hogyan harcolj egy ügyért? című előadásával folytatódott. Kiderült, hogy míg a lobby érdekcsoportok által gyakorolt tevékenység, az advocacy tágabb célt szolgál, közérdeket jelenít meg. Ha harcolunk egy adott ügyért, érthetően kell megfogalmazni a tervezetet, mert könnyen átértelmezhető.
    Az előadások után megnéztük Kocsis Tibor A meghódított Kárpát-medence című filmjét, amely bemutatatta, hogy miként változott meg 1100 év alatt e térség élővilága. A filmben megszólaló szaktudósok meghökkentő részleteket elevenítenek fel a Kárpát-medence népeinek tájátalakító munkájáról. A Székelyföldtől Selmecbányáig a természet kímélésére és pusztítására is bőven volt példa az elmúlt évszázadok alatt.
    Vasárnap délelőtt Csehi Árpád szatmárnémeti közgazdász, vállalkozó az egyesületek és alapítványok bejegyzésével és működésével kapcsolatos jogi kérdéseket tárta fel. Megtudhattuk, hogy milyen okiratok szükségesek a bejegyzéshez, miért érdemes inkább egyesületet létrehozni, mint alapítványt, illetve különböző sajátos kérdésekre is választ kaptunk.
    Az utolsó előadás rendhagyónak bizonyult, hiszen Dezső Júlia szociológus, a Crest Forrásközpont munkatársa egy kötetlen beszélgetést javasolt, mindezt azzal indokolva, hogy a civilkedés közvetlenség és közelség egymáshoz. A miért érdemes civilkedni kérdésére az irányított beszélgetés végére egy tucat válasz született: mert jó felelősséget vállalni egy ügyért, önzetlenül segítséget nyújtani, új barátokat szerezni, kezdeményezni, jövőképünket javítani – hangzott el a résztvevőktől.
    A kiértékelőből kiderült: mindenki új ismeretekkel, élményekkel távozik. Viszlát Civilsuli, Gyergyószentmiklóson, február 16–17-én!

        Péter Emőke Katalin